Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

 • Szakképesítés megnevezése: Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 344 03
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • Megfeleltetés (2016-ig) Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

Itt indul Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam

Sajnos erre a képzésre nem tudunk ajánlani képző intézményt.

Alapinformációk a tanfolyamról

 • Az Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: nincs
 • Szakmai előképzettség: 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Szintvizsga: nincs
 • Mestervizsga: nincs
 •  
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
 • 60% - elmélet
 • 40% - gyakorlat
 •  
 • Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
 • Maximális óraszáma: 280-420 óra
 •  
 • Választható képzési formák:
 • Nappali
 • Esti
 • Levelező
 • Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
 • Távoktatás

Munkaterület

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli kormányrendelet hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás és a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat az egyéb szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A tanfolyam moduljai

10773-12
Jogi feladatok a gyakorlatban
10774-16
Pénzügyi feladatok ellátása
10775-16
Adózási feladatok ellátása
10786-12
Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása
10787-12
Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása
10789-12
Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása
11886-16
Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

Modulzáró vizsgakövetelmények

10773-12
Jogi feladatok a gyakorlatban
szóbeli
10774-16
Pénzügyi feladatok ellátása
írásbeli
10775-16
Adózási feladatok ellátása
írásbeli
10786-12
Egyéb szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása
írásbeli
10787-12
Egyéb szervezetek számviteli feladatainak ellátása
gyakorlati
10789-12
Elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása
írásbeli
11886-16
Számviteli szervezési feladatok gyakorlata
írásbeli

Kapcsolódó szakképesítés

A képzés ráépülései

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu