Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

 • Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 344 06
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés, amely elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető, érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül
 • Szakmacsoport: Közgazdaság

Itt indul Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő tanfolyam

Sajnos erre a képzésre nem tudunk ajánlani képző intézményt.

Alapinformációk a tanfolyamról

 • A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: nincs
 • Szakmai előképzettség: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Szintvizsga: nincs
 • Mestervizsga: nincs
 •  
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
 • 50% - elmélet
 • 50% - gyakorlat
 •  
 • Szakképzési évfolyamok száma: -
 • Maximális óraszáma: 240-360 óra
 •  
 • Választható képzési formák:
 • Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
 • Távoktatás

Munkaterület

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít. Ellátja a pénzügyi szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a pénzügyi szervezet alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A tanfolyam moduljai

10799-12
Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása
10800-12
Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátása
10801-12
Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak ellátása
10802-12
Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatainak ellátása

Modulzáró vizsgakövetelmények

10799-12
Pénzügyi szervezetek gazdálkodási feladatainak ellátása
10800-12
Pénzügyi szervezetek számviteli feladatainak ellátása
10801-12
Pénzügyi szervezetek számviteli szervezési feladatainak ellátása
10802-12
Pénzügyi szervezetek elemzési - ellenőrzési feladatainak ellátása

A képzés ráépülései

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu