Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

 • Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 343 01
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • Megfeleltetés (2016-ig) Pénzügyi termékértékesítő

Itt indul Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) tanfolyam

Sajnos erre a képzésre nem tudunk ajánlani képző intézményt.

Alapinformációk a tanfolyamról

 • A Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Szintvizsga: nincs
 • Mestervizsga: nincs
 •  
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
 • 70% - elmélet
 • 30% - gyakorlat
 •  
 • Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Maximális óraszáma: 960-1440 óra
 •  
 • Választható képzési formák:
 • Nappali
 • Esti
 • Levelező
 • Egyéb sajátos munkarend
 • Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
 • Távoktatás

Munkaterület

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában. A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.

A tanfolyam moduljai

10136-12
Banki piac termékeinek értékesítése
10137-12
Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
10138-16
Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
10139-16
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
10140-16
Befektetési piac termékeinek értékesítése
10141-16
Biztosítási piac termékeinek értékesítése
10142-16
Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
10143-16
Biztosítástechnikai feladatok ellátása
10144-16
Független biztosításközvetítői működés
10146-16
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11504-16
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

Modulzáró vizsgakövetelmények

10136-12
Banki piac termékeinek értékesítése
írásbeli
10137-12
Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
írásbeli
10138-16
Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
írásbeli
10139-16
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
írásbeli
10140-16
Befektetési piac termékeinek értékesítése
írásbeli
10141-16
Biztosítási piac termékeinek értékesítése
írásbeli
10142-16
Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
írásbeli
10143-16
Biztosítástechnikai feladatok ellátása
szóbeli
10144-16
Független biztosításközvetítői működés
írásbeli
10146-16
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
írásbeli
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11504-16
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
szóbeli

Kapcsolódó szakképesítés

A képzés résszakképesítései

A képzés ráépülései

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu