Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

 • Szakképesítés megnevezése: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 581 02
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés, amely érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság

Itt indul Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző tanfolyam

Sajnos erre a képzésre nem tudunk ajánlani képző intézményt.

Alapinformációk a tanfolyamról

 • Az Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Szintvizsga: nincs
 • Mestervizsga: nincs
 •  
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
 • 50% - elmélet
 • 50% - gyakorlat
 •  
 • Szakképzési évfolyamok száma: -
 • Maximális óraszáma: 320-480 óra
 •  
 • Választható képzési formák:
 • Távoktatás
 • Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Munkaterület

A számítógépes feldolgozású ingatlan-nyilvántartás, mint nyilvános és közhiteles állami nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának és a bejegyzett személyek törvényben meghatározott adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat, és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlannyilvántartási ügyintéző a földügyi igazgatási feladatok ellátása keretében elvégzi az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kerül sor az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és jogilag jelentős tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások átvezetésére. Az ingatlan-nyilvántartás jellegzetessége, hogy annak tartalmát változtatni - jelentős részben - csak közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokirat alapján lehet. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézőnek a döntéshozatali eljárás során össze kell vetnie az okiratot a tulajdoni lap tartalmával és a jogszabályi rendelkezésekkel. Ez a jogalkalmazási tevékenység széleskörű és speciális ingatlan-nyilvántartási és jogi felkészültséget kíván meg. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma adatszolgáltatás keretében kerül nyilvánosságra, biztosítják az ingatlannyilvántartás tartalmának megismerését, jogszabályokban meghatározott feltételek szerint. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés során nagyon sok jogszabályi rendelkezést kell ismerni, alkalmazni és betartani. A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában kormánytisztviselőként végzi a munkáját. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés során betartja a kormánytisztviselőre vonatkozó etikai normákat. Együttműködik a munkatársaival.

A tanfolyam moduljai

10986-16
Geodéziai alapismeretek
10989-16
Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai

Modulzáró vizsgakövetelmények

10986-16
Geodéziai alapismeretek
10989-16
Ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai

Kapcsolódó szakképesítés

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu