Pedagógiai– és családsegítő munkatárs

 • Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai– és családsegítő munkatárs
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 140 02
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg
 • Szakmacsoport: Oktatás
 • Megfeleltetés (2016-ig) Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

Itt indul Pedagógiai– és családsegítő munkatárs tanfolyam

Alapinformációk a tanfolyamról

 • A Pedagógiai– és családsegítő munkatárs képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Szintvizsga: nincs
 • Mestervizsga: nincs
 •  
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
 • 60% - elmélet
 • 40% - gyakorlat
 •  
 • Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Maximális óraszáma: 900-1300 óra
 •  
 • Választható képzési formák:
 • Nappali
 • Esti
 • Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Munkaterület

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A tanfolyam moduljai

11498-16
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
11676-16
Családpedagógiai alapismeretek
11678-16
Kommunikáció és viselkedéskultúra
11687-16
Program és szabadiő szervezés
11688-16
Gondozás és egészségnevelés

Modulzáró vizsgakövetelmények

11498-16
Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli
11676-16
Családpedagógiai alapismeretek
írásbeli
11678-16
Kommunikáció és viselkedéskultúra
írásbeli
11687-16
Program és szabadiő szervezés
írásbeli
11688-16
Gondozás és egészségnevelés
írásbeli

Kapcsolódó szakképesítés

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu