Nevelőszülő

 • Szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő
 • A szakképesítés OKJ száma: 32 761 01
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • Megfeleltetés (2016-ig) Nevelőszülő

Itt indul Nevelőszülő tanfolyam

Sajnos erre a képzésre nem tudunk ajánlani képző intézményt.

Alapinformációk a tanfolyamról

 • A Nevelőszülő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: 1997. évi
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Szintvizsga: nincs
 • Mestervizsga: nincs
 •  
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
 • 45% - elmélet
 • 55% - gyakorlat
 •  
 • Szakképzési évfolyamok száma: -
 • Maximális óraszáma: 500-600 óra
 •  
 • Választható képzési formák:
 • Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Munkaterület

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

A tanfolyam moduljai

10532-12
A családi környezet felkészítésének feladatai
10533-12
A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
10534-12
A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
10535-12
Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
10536-12
Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
10557-12
Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság

Modulzáró vizsgakövetelmények

10532-12
A családi környezet felkészítésének feladatai
szóbeli
10533-12
A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
szóbeli
10534-12
A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
írásbeli
10535-12
Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
írásbeli
10536-12
Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
írásbeli
10557-12
Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
szóbeli, gyakorlati
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
írásbeli

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu