Rehabilitációs nevelő, segítő

 • Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 762 01
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus), amely érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető meg
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • Megfeleltetés (2016-ig) Rehabilitációs nevelő, segítő

Itt indul Rehabilitációs nevelő, segítő tanfolyam

Sajnos erre a képzésre nem tudunk ajánlani képző intézményt.

Alapinformációk a tanfolyamról

 • A Rehabilitációs nevelő, segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:
 • Bemeneti kompetenciák: nincs
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Előírt gyakorlat: nincs
 • Szintvizsga: nincs
 • Mestervizsga: nincs
 •  
 • Elmélet/gyakorlat aránya:
 • 60% - elmélet
 • 40% - gyakorlat
 •  
 • Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Maximális óraszáma: 1300-1560 óra
 •  
 • Választható képzési formák:
 • Nappali
 • Esti
 • Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

Munkaterület

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz. Fő tevékenysége a szociálisan hátrányos emberek, az idős személyek, és a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra. Munkája során részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a minőségbiztosítási rendszer kialakításában. A szociálisan hátrányos embert, az idős személyt, és a fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevékenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedését, integrációját. Amennyiben szükséges, a segítségre szoruló személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében, segíti munkatevékenységét, fejlesztő foglalkozásokat, sport és szabadidős tevékenységeket szervez számára. Személyi segítséget nyújt egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez, valamint részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában, habilitációjában. Támogatja a fogyatékossággal élő személyt nemi identitásának, szexualitásának adekvát megélésében, párkapcsolatában. Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a segítségre szoruló személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárása, kezelése és mindezek dokumentációja.

A tanfolyam moduljai

10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
10558-16
Önálló szociális segítő feladatok
10559-12
Elsősegély–nyújtási feladatok
10560-16
Rehabilitációs feladatok
10561-16
A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11733-16
A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai

Modulzáró vizsgakövetelmények

10525-12
A szociális ellátás általános tevékenységei
írásbeli, gyakorlati
10558-16
Önálló szociális segítő feladatok
gyakorlati
10559-12
Elsősegély–nyújtási feladatok
gyakorlati
10560-16
Rehabilitációs feladatok
írásbeli
10561-16
A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
gyakorlati
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11733-16
A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
írásbeli

Kapcsolódó szakképesítés

A képzés ráépülései

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu