Sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló, vizsgázó

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. (2011. évi CXC. törvény 4. § 25. bekezdés)

Sajátos nevelési igényű tanulókat oktató speciális szakiskolák szakmai tantervi adaptációi

Letölthetőek a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat oktató speciális szakiskolák számára készülő szakmai tantervi adaptációk.

Tantervi adaptációk:

-          speciális szakiskolában OKJ-ban szereplő részszakképesítés megszerzésére irányuló 2 évfolyamos képzések

-          speciális szakiskolában OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló 4 évfolyamos képzések

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=443

Sajátos nevelési igényű vizsgázó vizsgáztatása, felmentés

-          A sajátos nevelési igényű vizsgázó részére a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági követelmények figyelembevételével biztosítani kell a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó felkészítést és vizsgáztatást. (Szt. 11. § (1))

-          A felkészítés és a vizsgáztatás során is biztosítani kell a sajátos nevelési igényű vizsgázó számára a fizikai és infokommunikációs akadálymentességet. (Szt. 11. § (1))

-          A sajátos nevelési igény jellege alapján, a sajátos nevelési igényű vizsgázót - a gyakorlati vizsgatevékenység kivételével - mentesíteni kell az egyes tantárgyak, tananyagegységek (modulok) tanulása és a beszámolás kötelezettsége alól. (Szt. 11. § (2))

-          Ha azt a sajátos nevelési igény jellege indokolja, a vizsgázót mentesíteni kell a vizsgatevékenység idegennyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól. (Szt. 11. § (2))

-          A mentesítésről iskolai rendszerű szakképzés esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a sajátos nevelési igény megállapítására felhatalmazott szakértői és rehabilitációs bizottság, kettő évnél nem régebbi véleményének hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság tekintetében illetékes szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosának véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt. (Szt. 11. § (3))

-          A mentesítésről iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a szakértői bizottság kettő évnél nem régebbi véleményének hiányában a sajátos nevelési igényt megalapozó fogyatékosság tekintetében illetékes szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosának véleménye alapján a szakmai vizsgabizottság dönt. (Szt. 11. § (3))

-          A vizsga letétele alól a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint adható felmentés. (315/2013. (VIII. 28.) Korm.rendelet 7. § (1))

-          A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott vizsgafeladat eltérő - szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység helyett szóbeli - vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. (315/2013. (VIII. 28.) Korm.rendelet 7. § (2))

-          Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik. (315/2013. (VIII. 28.) Korm.rendelet 7. § (2))

-          Ha a sajátos nevelési igényű vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység helyett írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységet végez, a tétel kiválasztása után felügyelő jelenlétében készíti el vizsgafeladatát. (315/2013. (VIII. 28.) Korm.rendelet 32. § (4))

Az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag a speciális szakiskolában oktatható szakképesítésekről

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440#table4

   

A szakképesítés azonosító száma

A szakképesítés megnevezése (dokumentum letöltése)

   

32

723

01

Ápolási asszisztens

   

32

582

01

Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

   

32

720

01

Egészségfejlesztési segítő

   

32

543

05

Ipari szigetelő bádogos

   

32

543

02

Kádár, bognár

   

32

543

03

Papírgyártó és -feldolgozó

   

32

583

03

Tisztítás-technológiai szakmunkás