Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

Az igényelheti a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjat, aki

-          hiány-szakképesítésben vesz részt,

-          az első szakképesítését szerzi meg,

-          nappali rendszerű képzésben tanul.

Az ösztöndíj azt a tanulót is megilleti, aki az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) elért eredménye alapján az órák látogatása alól felmentést kapott.

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj jogosultsági időtartama

-          az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától

-          az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult

-          ezt az időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótlóvizsga időpontja

 

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj számítása

-          az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani

-          a tanév második felében a félévi értesítőben szereplő osztályzatok számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján történik a számítás

-          a tanév első félévében az előző tanév végi bizonyítványban szereplő osztályzatok számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény alapján történik a számítás

-          az átlageredménybe a magatartás és a szorgalom osztályzatokat nem kell beleszámolni

-          ha a tanuló osztályozóvizsgát vagy pótlóvizsgát tett, annak az eredményével együtt kell megállapítani az átlageredményt

 

A szakmai tanulmányi ösztöndíj mértéke

-          az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen 10.000 Ft/hó

-          az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben a következő:

-          ha az átlageredmény 2,51 és 3,0 között van, akkor az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó

-          ha az átlageredmény 3,01 és 3,5 között van, akkor az ösztöndíj mértéke 15.000 Ft/hó

-          ha az átlageredmény 3,51 és 4,0 között van, akkor az ösztöndíj mértéke 20.000 Ft/hó

-          ha az átlageredmény 4,01 és 4,5 között van, akkor az ösztöndíj mértéke 25.000 Ft/hó

-          ha az átlageredmény 4.51 és 5,0 között van, akkor az ösztöndíj mértéke 30.000 Ft/hó

-          a július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével

A szakmai tanulmányi ösztöndíj folyósítása

-          az iskola az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig folyósítja az ösztöndíjas tanuló részére

-          a július és augusztus hónapokra járó ösztöndíjat a szorgalmi időszak utolsó hónapjának 28. napjáig egy összegben fizeti ki

Hiányszakmák listája

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300562.KOR (2014/2015-ös tanév)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500013.KOR (2015/2016-os tanév)

562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet

a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról