Magánnyomozó - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10325019
 • Szakképesítés megnevezése: Magánnyomozó
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Magánnyomozó képzés munkaterülete

 • A magánnyomozó a jogszabályok által biztosított keretek között - az ügyfelek jogos érdekének érvényesítése céljából, a kriminalisztika, illetve a magánbiztonsági szakterület eszközeivel és módszereivel - adatgyűjtő, felderítő, elemző, vizsgálati, tanácsadó, illetve megelőző tevékenységet végez.

  Ügyfeleivel tárgyalásokat folytat. Az elé tárt érdeksérelmek jogi és szakmai vonatkozásaival, valamint az ügy megoldási lehetőségeivel kapcsolatban tanácsot ad, javaslatokat tesz. Költségkalkulációt végez, majd árajánlatot készít. A magánnyomozások lefolytatásával kapcsolatban megbízási szerződést köt. A szakma szabályainak betartásával tervezi, szervezi majd pedig hatékonyan lebonyolítja a magánnyomozati cselekményeket. Alkalmazza a magánnyomozói eszközöket és módszereket, szükség esetén megfelelő szaktudással rendelkező közreműködő szakembereket von be a munkába. Az ügyfele érdekében jogszerűen és szakszerűen működik közre a büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárásokban. Tanácsadó, kockázatelemző és bűnmegelőzési felkészítő tevékenységet végez. Felkérésre speciális célellenőrzéseket hajt végre.

  Kulturáltan, célirányosan és tudatosan kommunikál, mind az ügyfeleivel, mind a magánnyomozásban érintett személyekkel. Elkötelezett az ügyfelének érdekében történő szakszerű, jogszerű és hatékony munkavégzés mellett, a munkavégzés során tiszteletben tartja az ügyfél hatáskörébe tartozó döntéseket, valamint a hivatásetikai normákat. Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti.

 • Magánnyomozó képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Magánnyomozó képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Magánnyomozó képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A magánnyomozó tevékenysége a hatósági ügyintézés, illetve az ügyvédi képviselet útján történő jogos érdekérvényesítés közötti területre esik. Egyes ügytípusok esetében (mint például a házastársi hűséggel kapcsolatos ügyek) a hatóságok nem rendelkeznek hatáskörrel. Emellett sok esetben, bár az eljárások lefolytatása hatósági hatáskörbe tartozik, ráadásul a hatóságok eszközrendszere és jogosultságai szélesebb körűek, a munkavégzésükre jellemző kevesebb bürokratikus teher és az arányosan kisebb leterheltség miatt a magánnyomozó mégis gyorsabban, rugalmasabban, illetve hatékonyabban képes tevékenykedni. Másrészt, bár az ügyfelek jogos érdekeinek képviselete és érvényesítése alapvetően az ügyvédi jogérvényesítés keretei közé tartozik, a magánnyomozói tevékenység egy olyan speciális szegmensét képezi a jog- és érdekérvényesítésnek, mellyel kapcsolatban a praktizáló ügyvédek jelentős része nem rendelkezik megfelelő eszközrendszerrel, apparátussal és szakértelemmel, ezért az e körbe sorolható feladatok elvégzése csak magánnyomozó alkalmazása útján válik lehetségessé.

  A magánnyomozó feladata a mindennapi életben kialakult konfliktushelyzetek rendezése, mindemellett tevékenységük kiemelten fontos a gazdaság területén, elsősorban vállalati környezetben, ahol a jelentős károkat okozó jogsértésekkel kapcsolatos ügyekben a kár megtérülése érdekében kulcsfontosságú a gyors reagálás, a változó körülményekhez és elvárásokhoz igazodó rugalmas és hatékony munkavégzés, valamint a területspecifikus szakismeret.

 • Magánnyomozó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Magánnyomozó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu