Manikűrös és körömdizájner - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Szépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 10124005
 • Szakképesítés megnevezése: Manikűrös és körömdizájner
 • KEOR kód: 1012
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Manikűrös és körömdizájner képzés munkaterülete

 • A manikűrös és körömdizájner a diagnosztizálást követően megtervezi a személyre szabott, innovatív, divatos körömstílus, forma, motívum kialakítását, a hozzá tartozó előkészítő folyamatokat, majd a lezáró műveleteket tartalmazó szolgáltatást, szem előtt tartva a vendég igényeit, egyéniségét, stílusjegyeit. Az elkészült kezelési tervet IKT eszközökkel rögzíti, betartja a GDPR vonatkozó rendelkezéseit. Összefüggéseiben vizsgálja az alkalmazható technológiák, anyagok, eszközök kiválasztási szempontjait, a munkafolyamatoknak megfelelő alkalmazásukat, szem előtt tartva az egészségmegőrzési szempontokat és a divattrendeket. Munkája során empatikusan, diszkréten kommunikál, betartja az etikai, higiéniai, munkaügyi, pénzügyi, valamint a munka-, tűz-, környezet-, balesetvédelmi és szakmai szabályokat, szükség esetén alkalmazza a felületi sérülések ellátásának ismereteit. A magasszintű, egészségmegőrzési célú, esztétikai szolgáltatás eredményének szinten tartására tanácsot ad, javaslatot tesz, digitális számlát állít ki az elvégzett szolgáltatásról.

 • Manikűrös és körömdizájner képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Manikűrös és körömdizájner képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 550 óra
 • Maximális óraszám: 700 óra
 • Manikűrös és körömdizájner képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A szépészeti szakmákon belül a a testkultúra hangsúlyos részére, az ápolt kézre, a divatos körömviseletre mindig nagy volt az igény. A szakma rohamos fejlődése, az innovációk divatirányzatokban egyre hangsúlyosabb megjelenése, szerepe, magával hozta azt az igényt is, hogy az egészségvédelmi szempontok figyelembevételén és a szakszerű munkavégzésen túl, középpontba kerüljenek a vendég igényei, stílusjegyei, a divatirányzatok, az eltérő egyéniségtípusok jellemzőinek megjelenítése a manikűrös és körömdizájner speciális tevékenysége során. A szolgáltatásnak ebben a programkövetelményben megfogalmazott magasabb szintű ismerettartalma, kompetenciája, speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. Csak a komplex tudás alkalmazása garantálja a biztonságos, felelősségteljes, egészséget nem veszélyeztető, szakszerű munkavégzést. A naprakész, piacképes tudás, elkötelezettség a minőségi -, személyre szabott -, professzionális szolgáltatás mellett, elengedhetetlen feltétele a hosszútávú, felelősségteljes munkavégzésnek.

 • Manikűrös és körömdizájner képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Manikűrös és körömdizájner képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Manikűrös és körömdizájner képzés vizsgainformáció

 • Manikűrös és körömdizájner Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Manikűrös és körömdizájner komplex írásbeli feladatsor

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: az írásbeli feladatlap maximum 25 feladatból álló 100 pontos feladatsor, melyet az akkreditált vizsgaközpont állít össze. A vizsgánként eltérő feladatsor a következő tanulási eredményeket méri:

  Szolgáltatást megalapozó ismeretek: 30 % - A manikűrös és körömdizájner szolgáltatáshoz kapcsolódó, a biztonságos munkavégzéshez szükséges és elégséges szintű anatómiai, élettani, kórélettani, ortopédiai, bőrgyógyászati, belgyógyászati ismeretek (a kezelési terv felállításához szükséges valamennyi ismeret; kéz körmének, bőrének jellemzői, speciális anatómiája, élettana, korélettani jellemzői, alkalmazói szintű, a szolgáltatáshoz kapcsolódó belgyógyászati ismeretek).

  A manikűrös és körömdizájner szolgáltatásokhoz kapcsolódó higiéniai, valamint munka-, tűz- , környezet-, balesetvédelmi szabályok, GDPR szabályzó rendelkezései: 5 %

  A manikűrös és körömdizájner szolgáltatásokhoz kapcsolódó etika, kommunikáció: 5 %

  A manikűrös és körömdizájner szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyag és eszközismeret: 30 % - A manikűrös és körömdizájner szolgáltatáshoz kapcsolódó kémia alapok (pl.: tisztítás, fertőtlenítés, masszírozás anyagai), alkalmazható anyagok jellemzői, összetevői, hatóanyagok elemzése, felhasznált termékek összetevőinek INCI szerinti értelmezése. Műkörömépítéshez és díszítéshez kapcsolódó anyagok jellemzői, összetevői, körömre, bőrre gyakorolt hatásai. A biztonságos munkavégzéshez szükséges kézi és gépi eszközök, szerszámok tudnivalói, használatuk szabályai, kockázati tényezői.

  Manikűrös és körömdizájner szakmai ismeret: 30 % - Kezelési terv elemei, egyéniségtípusok jellemzői, a szolgáltatás során megjeleníthető stílusjegyei, manikűr, műköröm, köröm és bőrdíszítés típusai, javallatai ellenjavallatai, kockázati tényezői, technológiái, anyagai, eszközei. Sablonozás szabályai, szakszerűtlen hajlítás következményei, szakszerű töltés előkészítés szabályai stb.

  A feladattípusok a következők lehetnek:

  • fogalom meghatározása
  • szövegkiegészítés
  • alternatív választás
  • ábraelemzés, képfelismerés
  • struktúra
  • funkció kapcsolat
  • egyszerű és többszörös választás
  • asszociációs feladatok

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Egy értékelési elemre csak 1 pont adható. A feladathoz javítási – értékelési útmutató készül. Az értékelést a feladatsorhoz készült javítási – értékelési útmutató szerint kell elvégezni. A javítás során a javítási – értékelési útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Manikűrös és körömdizájner gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati vizsgán a vizsgázónak mind az öt vizsgamunkát el kell végeznie a sikeres vizsga érdekében.

  1. Vizsgamunka: A sorsolt modellje mindkét kezén elvégzi a húzott tételnek megfelelően a klasszikus, vagy a gépi manikűr technológiát. Díszítéshez hagyományos színes lakkot alkalmaz a modell mindkét kezén, egyik kezén eltérő (legalább 3 díszítési technológia alkalmazásával a húzott jelige által meghatározott témában), felületi díszítéseket és hozzá illő bőrdíszítést is alkalmaz. Másik kézen SPA ápolást végez és a vizsgabizottság jelenlétében a szolgáltatás eredményeinek megőrzésére, házi tanácsot ad vizsgamodelljének.

  Vizsgamunka ismertetése:

  • Sorsolt vizsgamodell fogadása
  • Állapotfelmérés, kezelési terv elkészítése és indoklása szóban
  • Szolgáltatás előkészítése vizsgamunkának megfelelően
  • Vizsgamunka (manikűr technológia) elkészítése
  • Ápolás
  • Lakkozás
  • Körömdíszítés húzott jelige által meghatározott témában (A strasszkő kivételével, előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmazható!)
  • Bőrdíszítés, körömmel harmonizáló
  • Tanácsadás otthoni ápolásra, az ajánlott készítmények (összetétele, bőrre gyakorolt hatása) indoklása szóban

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 70 perc + 10 perc szakmai indoklás, összesen: 80 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 10 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Állapotfelmérés, kezelési terv elkészítése, szakszerű magyarázata 10 %
  • Szolgáltatás előkészítésének szakszerűsége (higiénia, precizitás, rendre, tisztaságra való törekvés) az eltérő manikűr technológiáknak megfelelően 5 %
  • Körmök szakszerű, precíz rövidítése (eszközhasználat) 10 %
  • Körmök szakszerű, precíz formálása (eszközhasználat, egyformaság, sorjamentes, kézhez és a modell stílusához illő) 10 %
  • Bőr szakszerű, precíz kezelése technológiának megfelelően (megfelelő mennyiség eltávolítása) 20 %
  • Bőr szakszerű, precíz kezelése technológiának megfelelően (szálka és sérülésmentes) 20 %
  • SPA ápolás szakszerűsége 5 %
  • Lakkozás minősége: felület, élek, kontúrok 5 %
  • Körömdíszítés kreativitása, téma megjelenítése, precíz kivitelezése 5 %
  • Bőrdíszítés körömmel harmonizáló, kreatív, szakszerű, precíz 5 %
  • Tanácsadás, ajánlott termékek szóbeli indoklásának szakszerűsége 5 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  2. Vizsgamunka: Húzott kép alapján beazonosítja a képen látható vendég egyéniségtípusát. A felismert és megnevezett egyéniségtípussal harmonizáló műkörmöket épít a kihúzott anyagcsoporttal (porcelán, zselé, vagy egyéb innovatív anyag), tetszőlegesen kiválasztott technológiával (tip vagy sablon). A köröm - egyéniségtípussal harmonizáló - meghosszabbítása minimum 2/3, 1/3 arányú legyen. Saját modellje mindkét kezén, maximum 3 díszítőtechnológia alkalmazásával végzi a díszítéseket. Kezelési tervében a képen beazonosított egyéniségtípus jellemzőit is indokolja a vizsgabizottságnak.

  Vizsgamunka ismertetése:

  • Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás, kezelési terv elkészítése
  • A képen beazonosított egyéniségtípus megnevezése, jellemzőinek szóban történő ismertetése, kezelési terv indoklása
  • A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése
  • Természetes köröm előkészítése
  • Szakszerű alátétfelhelyezés
  • Építőanyag modellezése
  • Formálás
  • Ápolás
  • Díszítés (Maximum 3 díszítőtechnológia alkalmazásával, a strasszkő kivételével, előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmazható.)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc szakmai indoklás, összesen: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 15 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A képen beazonosított egyéniségtípus megnevezése, jellemzőinek szóban történő ismertetése, kezelési terv indoklása 10 %
  • A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 5 %
  • Természetes köröm előkészítése 10 %
  • Szakszerű alátétfelhelyezés 10 %
  • Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 %
  • Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 %
  • Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 %
  • Párhuzam 10 %
  • C-ív/balance pont 10 %
  • Formálás: egységes, szimmetrikus, egyéniségtípusnak megfelelő 10 %
  • Díszítés: kreatív, precíz egyéniségtípusnak megfelelő 5 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  3. Vizsgamunka: Húzott tétel alapján, saját modellje mindkét kezén hordható, úgynevezett szalon kivitelben épít extrém formájú műkörmöket, zselé, porcelán vagy egyéb, innovatív anyag alkalmazásával, az extrém stílusú körömformának megfelelő mosolyvonal kialakításával, 2 gyűrűsujj díszítésével. A teljes körömfelület nem lehet egyszínű anyaggal épített (pl.: cover, fehér vagy színes), kivétel a díszített körmök. A húzott anyagcsoport jellemzőit, a választott extrém forma sablonozási, építési, formálási sajátosságait magyarázza el a vizsgabizottságnak. (A 2. vizsgamunkánál alkalmazott műkörömépítő anyag már nem alkalmazható ennél a vizsgamunkánál, csak a másik két anyagcsoportból húzhat!)

  Vizsgamunka ismertetése:

  • Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás
  • A húzott tételben szereplő anyagcsoport és a választott extrém forma szakmai magyarázata, sablonozási, formálási sajátosságainak ismertetése
  • A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése
  • Természetes köröm előkészítése
  • Szakszerű sablonfelhelyezés
  • Építőanyag modellezése
  • Formálás
  • Ápolás
  • Díszítés (A strasszkő kivételével, előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmazható!)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc szakmai indoklás, összesen: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A húzott anyagcsoport és a választott extrém forma szakmai magyarázata, sablonozási, építési, formálási sajátosságainak ismertetése 10 %
  • Természetes köröm előkészítése 10 %
  • Extrém körömnek megfelelő, precíz alátétfelhelyezés 10 %
  • Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 %
  • Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 %
  • Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 %
  • Mosolyvonal: tiszta, kontúros, szimmetrikus 5 %
  • Párhuzam 10 %
  • C-ív/balance pont 10 %
  • Formálás: egységes, szimmetrikus, extrém formának megfelelő 10 %
  • Díszítés: szakszerű, kreatív, precíz 5 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  4. Vizsgamunka: Saját modellje mindkét kezén, klasszikus francia műkörmöt épít körömágyhosszabbítással zselé, porcelán vagy egyéb, innovatív anyag alkalmazásával. A két gyűrűsujjon térbeli/3D díszítést alkalmaz. A 3D díszítés az építés során alkalmazott anyagcsoporttal készül. A francia köröm stílusjegyeinek, építési technológiájának jellemzőit, kivitelezésének lehetőségeit magyarázza el a vizsgabizottságnak. (Abból az anyagcsoportból épít műkörmöt, amit nem alkalmazott a 2. és 3. vizsgamunka során!)

  Vizsgamunka ismertetése:

  • Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás
  • A francia köröm stílusjegyeinek, építési technológiájának, kivitelezési lehetőségeinek szakmai magyarázata
  • A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése
  • Természetes köröm előkészítése
  • Szakszerű sablonfelhelyezés
  • Építőanyag modellezése
  • Formálás
  • Ápolás
  • Díszítés (A 3D díszítés az építés során alkalmazott anyagcsoporttal készül.)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc szakmai indoklás, összesen: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 15 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 5 %
  • A francia köröm stílusjegyeinek, építési technológiájának, kivitelezési lehetőségeinek szakmai magyarázata 5 %
  • Természetes köröm előkészítése 5 %
  • Szakszerű sablonfelhelyezés 10 %
  • Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 %
  • Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 %
  • Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 %
  • Körömágyhosszabbító anyag szakszerű alkalmazása (színe, hossza, átmenet) 10 %
  • Mosolyvonal: tiszta, kontúros, szimmetrikus 5 %
  • Párhuzam 10 %
  • C-ív 5 %
  • Formálás: egységes, szimmetrikus, francia stílusnak megfelelő 10 %
  • Díszítés (3D): francia körömhöz illő, szakszerű, kreatív, precíz 5 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  5. Vizsgamunka: A húzott anyagcsoportnak megfelelően saját modellje mindkét kezén műköröm töltését végzi el, zselé, porcelán vagy egyéb, innovatív anyag alkalmazásával. A töltésre hozott és a töltéssel elkészített köröm formája nem meghatározott, a műköröm színe természetes hatású, a szabadszél legalább 1 cm, a mosolyvonal határozott ívű legyen. Díszítéshez színes géllakkot alkalmaz a modell mindkét kezén, egyik kezén eltérő (legalább 3 díszítési technológia alkalmazásával a húzott jelige által meghatározott témában) felületi díszítéssel. A szakszerűtlen töltés előkészítés következményeit, a géphasználat szabályait, kockázati tényezőit magyarázza el a vizsgabizottságnak.

  Vizsgamunka ismertetése:

  • Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás
  • A szakszerűtlen töltés előkészítés következményeinek, a géphasználat szabályainak, kockázati tényezőinek szakszerű magyarázata
  • A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése
  • Töltésnek megfelelő szakszerű, precíz előkészítés
  • Építőanyag modellezése
  • Formálás
  • Ápolás
  • Géllakkozás
  • Körömdíszítés a húzott jelige által meghatározott témában (A strasszkő kivételével, előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmazható!)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc szakmai indoklás, összesen: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Töltésnek megfelelő szakszerű, precíz előkészítés 20 %
  • A szakszerűtlen töltés előkészítés következményeinek, a géphasználat szabályainak, kockázati tényezőinek szakszerű magyarázata 5 %
  • Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 %
  • Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 %
  • Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 %
  • Mosolyvonal: tiszta, kontúros, szimmetrikus 10 %
  • Természetes hatás megvalósulása 5 %
  • Párhuzam 10 %
  • C-ív 5 %
  • Formálás: egységes, szimmetrikus 5 %
  • Géllakkozás minősége: felület, élek, kontúrok 5 %
  • Díszítés: téma megjelenítése, díszítés kreativitása, precíz kivitelezése 5 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  A gyakorlati vizsgamunkák elvégzésére álló időtartam összesen:

  • 1. vizsgamunka: 80 perc
  • 2. vizsgamunka: 180 perc
  • 3. vizsgamunka: 180 perc
  • 4. vizsgamunka: 180 perc
  • 5. vizsgamunka: 180 perc
  • Összesen: 800 perc

  A gyakorlati vizsgamunkákra vonatkozó általános iránymutatás:

  A műköröm építésekor a 2., 3., 4. vizsgamunkában a két tradicionális, (levegőre kötőporcelán és zselé) valamint egy innovatív anyagot kell alkalmazni. A vizsgázónak mindhárom (2., 3., 4.) vizsgamunkát más-más anyagcsoporttal kell elvégeznie. Azt, hogy a 2., 3., 5. vizsgamunkánál, melyik műkörömépítőanyagot kell alkalmaznia, tételhúzás dönti el. A vizsgamunkáknál tételhúzással eldöntendő meghatározásokat (pl.: stílus, anyagcsoport, jelige), a vizsga megkezdésekor egyszerre húzza ki a vizsgázó.

  1. és 5. vizsgamunkáknál húzható jeligék díszítő témában: (ünnepek (Farsang, Valentin nap, Húsvét, Anyák napja, Halloween, Karácsony, Szilveszter, Újév)), évszakok (tavasz, nyár, ősz, tél), népművészet (tájjellegű motívumok, tájegységi stílusok: palóc, matyó, kalocsai, makói), társadalmi események (eljegyzés, esküvő, bálok, szüret). A 2. vizsgamunkánál a vizsgázó háromféle műkörömépítő anyagból (porcelán, zselé, egyéb innovatív anyag), húzott tétel alapján dolgozik. A 3. vizsgamunkánál a vizsgázó már nem használhatja a 2. vizsgamunkánál alkalmazott műkörömépítő anyagot, ezért húzott tétel alapján, a fennmaradó kétféle építőanyagból dolgozhat. A 4. vizsgamunkánál a vizsgázó már nem használhatja a 2. és 3. vizsgamunkánál alkalmazott műkörömépítő anyagot, ezért a fennmaradó műkörömépítő anyaggal kell dolgoznia, mert a másik két anyaggal már épített műkörmöket az előző feladatoknál. Így mindhárom műkörömépítő anyaggal történő építés értékelésre kerül, ami a piacképes tudást és annak mérését szolgálja. A projektfeladatot/ gyakorlati vizsgafeladatot az akkreditált vizsgaközpont állítja össze a vizsgaközpont vezető által jóváhagyott értékelő lap és javítási értékelés útmutatóval. Az értékelőlapot a vizsgamunka ismertetésénél megadott szempontok alapján kell elkészíteni, objektíven mérhető, értékelhető szempontok szerint. Csak az a vizsgamunka értékelhető, ami mo- 16/17 dellen szakszerűen elvégezhető. Kizárólag a vizsgaidő alatt teljesen befejezett, kész vizsgamunka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgamunkát időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott vizsgamunka elvégzése elégtelen minősítést kap. A vizsgamunka elégtelen minősítést kap abban az esetben is, ha egészséget veszélyeztető, vagy az állapot romlását előidéző következménnyel jár a munkaművelet (pl.: túlságosan elvékonyított természetes körömlemez; hibás (nem tökéletes tapadású, levegős) anyag, túl vastag vagy túl vékony anyag, nincs párhuzam stb.). Ahol sok tényező befolyásolja a mért eredményt, ott valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén adható meg az értékelési % (pl.: töltés előkészítés: köröm hossza, vastagsága, felszíne, átmenet, összefüggő matt felület kialakítása a teljes felületen és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészítése). Ezek a hibák egészségkárosító kockázatot jelentenek. Az egyes vizsgamunkákat a bizottság szakaszonként/munkaműveletenként értékeli, pl.: előkészítés, töltés előkészítés, anyagfelhordás, formálás, fényvisszaadás, ápolás, díszítés. A vizsgázónak a vizsgamunkában meghatározott szakmai indoklást az adott vizsgaidőn belül kell elmondania, ami a vizsgamunka és az értékelés részét képezi. A gyakorlati vizsgamunkák eredményei csak akkor átlagolhatók a vizsgatevékenység eredményének megállapításához, ha a vizsgázó mind az öt vizsgamunka mindegyikét külön-külön eredményesen teljesítette. Ha bármelyik vizsgamunka értékelése nem éri el a 61%-ot, a gyakorlati vizsga eredménye is elégtelen. A vizsgázónak csak az elégtelenre értékelt vizsgamunkát kell megismételnie a javítóvizsgán.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu