Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134009
 • Szakképesítés megnevezése: Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője
 • KEOR kód: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője képzés munkaterülete

 • A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú létesítője

  • kiserőmű (háztartási méretű kiserőmű, nem engedélyköles kiserőmű, engedélyköteles kiserőmű),
  • kiserőműben, vagy önállóan létesített tárolókapacitás

  villamos kivitelezését, hálózati csatlakozásának előkészítését, kiépítését, valamint a berendezések üzembe helyezését végzi. Munkafolyamatot, anyag, eszköz és emberi erőforrást tervez, dokumentációkat kezel és készít, azokat értelmezi, szükség esetén javítja, ehhez szoftvereket használ. Villamos-, és a termelő berendezés primer energiaforrásával összefüggő egyéb fizikai mennyiségeket mérő műszerekkel méréseket végez, ezek alapján jegyzőkönyveket készít. Villamos gépeket, teljesítményelektronikai eszközöket, segédüzemi energiaforrást szerel, ellenőriz, rajtuk hibabehatárolást végez. Védelmi-, automatikai-, szabályzási eszközöket szerel és paraméterez. Az általa létesített erősáramú berendezéseken ellenőrzést, felülvizsgálatot végez, üzemi próbát, üzembe helyezést hajt végre, próbaüzemet tart. Munkáját magas színvonalon, önállóan és felelősséggel látja el, a szakmai szabályok: szabványok, szabályzatok, műszaki előírások, a vonatkozó munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi, biztonságtechnikai előírások betartásával.

  Megjegyzés: A megújuló és egyéb primer energiaforrású energiatermelő berendezések erősáramú létesítője szakképesítés önmagában nem jogosít a kisfeszültség felső határát (1000 VAC, 1500 VDC) meghaladó feszültségszintű berendezések üzemeltetésére (arra jogszabály alapján csak villamos hálózat kezelő vagy villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező személy jogosult).

 • Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus,
  (36.) Épületvillamossági ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: minimum 3 év erősáramú szakterületi gyakorlat
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A termelő berendezések, ezen belül a napelemes kiserőművek száma exponenciálisan növekszik. Az intenzív terjedés oka a termelő berendezések beruházási költségének folyamatos csökkenése, az uniós- és nemzeti energiastratégia alapján kialakított kedvező jogi és gazdasági környezet. A képzési program alapján megszerezhető szakképesítés megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű − 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű (2007. évi LXXXVI. törvény) − erősáramú létesítésével kapcsolatos tevékenységekre jogosít, viszont ez a szakképesítés önmagában nem jogosít a kisfeszültség felső határát (1000 VAC, 1500 VDC) meghaladó feszültségszintű berendezések üzemeltetésére (arra jogszabály alapján csak villamos hálózat kezelő vagy villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező személy jogosult). A szakképesítéssel kiserőmű kategóriába tartozó; háztartási méretű kiserőmű, nem engedélyköles kiserőmű, és engedélyköteles kiserőmű erősáramú berendezésrészeinek, és az ezekkel összefüggő védelmi-, automatikai-, szabályozási rendszereinek kialakításával, beüzemelésével foglalkozik függetlenül a termelő berendezés primer energiaforrásától.

 • Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Megújuló és egyéb primer energiaforrású kiserőmű erősáramú létesítője képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu