Mozgólépcső karbantartó-szerelő - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07153003
 • Szakképesítés megnevezése: Mozgólépcső karbantartó-szerelő
 • KEOR kód: 0715
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés munkaterülete

 • A mozgólépcső karbantartó-szerelő elvégzi a mozgólépcsők és mozgójárdák telepítését, üzembe helyezését, karbantartását, javítását, időszakos felújítását, bontását. Beköti, beszabályozza és beüzemeli a mozgólépcső és mozgójárdák vezérlőegységeit. Meghibásodás esetén hibadiagnosztikát, műszeres vizsgálatokat végez, a mozgólépcső és mozgójárdák szerkezeti egységeit szét- és összeszereli, elvégzi azok javítását, cseréjét, pontos beállítását. Munkája során betartja és alkalmazza a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, a technológiára vonatkozó, valamint az érvényes vonatkozó jogszabályok előírásait. Feladatai közé tartozik továbbá a műszaki előírások értelmezése és alkalmazása is. Dokumentálja az elvégzett munkát, a dokumentálás során alkalmazza az infokommunikációs eszközöket.

 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: Felvonó karbantartó-szerelő szakképesítés,
  Felvonószerelő szakképesítés
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 120 óra
 • Maximális óraszám: 180 óra
 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A mozgólépcsők a felvonók mellett, az építmények forgalmi követelményeinek ellátására szolgáló berendezések. Jelen vannak a bevásárlóközpontokban, irodaházakban, pályaudvarokon, valamint a földalatti tömegközlekedés nélkülözhetetlen berendezései. Nap, mint nap jelentős mennyiségű embert szállítanak, ezért rendkívül fontos a jó beépítés, a megfelelő karbantartás, javítás a balesetmentes és biztonságos közlekedés érdekében.

  A mozgólépcsők és mozgójárdák bonyolult mechanikai berendezések, villamos és mechanikus biztonsági elemekkel, amelyek beállítása, javítása szintén nagy szaktudást igényel.

  A karbantartó-szerelő szakembereknek a fentiek miatt széleskörű szaktudással kell rendelkeznie, ismernie kell mind a régi, mind pedig a legújabb technológiai fejlesztéseket, ezek alkalmazhatóságát, valamint a szerelés, javítás, karbantartás során komplex szaktudásukat felhasználni a biztonságos és balesetmentes üzemeltetés elősegítése érdekében.

 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő képzés vizsgainformáció

 • Mozgólépcső karbantartó-szerelő Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mozgólépcső szakmai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgafeladat - számítógépes környezetben vagy klasszikus papíralapra nyomtatott feladatsoron keresztül - a következő témakörök tanulási eredményeit méri: szerkezeti ismeretek, vezérlési ismeretek, gépészeti ismeretek, jogi és műszaki biztonsági szabályozás, munkavédelem és munkabiztonság.

  A vizsgafeladat tesztfeladatokat és ábraelemzési, rajzolvasási feladatokat tartalmaz.

  Szerkezeti ismeretek:

  - fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  - ábraelemzések,
  - műszaki rajz vagy működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése,
  - műszaki rajz alapján feleletválasztós feladatok.

  Vezérlési ismeretek:

  - fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  - az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  - villamos kapcsolási rajz alapján szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Gépészeti ismeretek:

  - egyszerűbb számításos feladatok, pl.: sebességre, próbaterhelésre, biztonsági tényezőre, stb. vonatkozóan,
  - konkrét gépészeti elem működésének ismertetése,
  - kiválasztás (halmozás): egy megadott kérdésre ki kell választani a megadott válaszok közül a helyes válaszokat,
  - működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése.

  Jogi és műszaki biztonsági szabályozás:

  - szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.),
  - egyszerű feleletválasztás: egy megadott kérdésre ki kell választani a legalább három megadott lehetőség közül az egyetlen helyes választ.

  Munkavédelmi és munkabiztonsági ismeretek:

  - szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.),
  - igaz-hamis állítások: minden egyes állításról el kell dönteni annak logikai értékét,
  - következtetések levonása ábrák alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  Szerkezeti ismeretek: 25%

  25% fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  25% ábraelemzések,
  25% műszaki rajz vagy működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése,
  25% műszaki rajz alapján feleletválasztós feladatok.

  Vezérlési ismeretek 25%

  30% fogalom-meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása,
  35% az ábraelemzési, rajzolvasási feladatok: folyamatleírás és ábraelemzések,
  35% villamos kapcsolási rajz alapján szerkezeti részek megnevezése, működés leírása.

  Gépészeti ismeretek 25%

  20% egyszerűbb számításos feladatok, pl.: sebességre, próbaterhelésre, biztonsági tényezőre stb. vonatkozóan,
  25% konkrét gépészeti elem működésének ismertetése,
  25% kiválasztás (halmozás): egy megadott kérdésre ki kell választani a megadott válaszok közül a helyes válaszokat,
  30% működési ábra alapján szerkezeti részek megnevezése.

  Jogi és műszaki biztonsági szabályozás 10%

  40% szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.)
  60% egyszerű feleletválasztás: egy megadott kérdésre ki kell választani a legalább három megadott lehetőség közül az egyetlen helyes választ.

  Munkavédelmi és munkabiztonsági ismeretek 15%

  30% szöveg-kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése, (A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.)
  30% igaz-hamis állítások: minden egyes állításról el kell dönteni annak logikai értékét,
  40% következtetések levonása ábrák alapján.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte, de témakörönként is legalább 51%-ot kell teljesíteni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mozgólépcső karbantartása, szerelése gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Üzemelő mozgólépcsőnél az a), b) és c) feladatokból tételhúzás alapján egy-egy feladat (összesen három) teljesítése

  b) Villamos készülék bekötése, próbája
  Adott villamos készülék meghatározása, definiálása, működésének bemutatása, áramköri bekötésének bemutatása, hatása a mozgólépcső/mozgójárda működésére Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete
  a) Fő- és vezérlőáramköri hibakeresés
  Hibajelenség okainak meghatározása, elhárításának lehetőségei
  Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete
  a) Biztonsági áramköri hiba keresése, elhárítása
  Hibajelenség okainak meghatározása, elhárításának lehetőségei
  Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete
  b) Mozgólépcső részegység szerelése, cseréje, beállítása
  Konkrét részegység elhelyezkedése a mozgólépcsőn belül, szerepének, működésének ismertetése, szerelés, beállítás, csere munkafolyamatának megadása
  Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete
  b) Lépcsőkocsi ki- és visszaszerelése, munkafolyamat ismertetése
  Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete
  b) Mozgókorlát hajtás beállítása
  Mozgókorlát hajtás rendszerének ismertetése, feszítőmű működése és beállítása, villamos ellenőrzés ismertetése
  Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete
  c) Üzemi és a biztonsági fék ellenőrzése, beállítása
  Alkalmazott eszközök és műszerek ismerete
  c) Csapágyak kenésének ellenőrzése
  Alkalmazott eszközök, anyagok és műszerek ismerete

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
  A feladatok húzása után a vizsgázónak 30 perc felkészülési idő áll rendelkezésére (a 120 percen belül)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés értékelési útmutató alapján történik, amely a vizsgázó tanulási eredményét, többek között manuális munkáját, szakszerűségét, munkavégzési biztonságát illetve pontosságát minősíti, százalékos formában.

  A három [a), b), c)] feladat teljesítését azonos súllyal kell figyelembe venni az értékelés során.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61%-át elérte, de feladatonként is legalább 61%-ot teljesített.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu