Műemlékfenntartó szaktechnikus - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Építőipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07325010
 • Szakképesítés megnevezése: Műemlékfenntartó szaktechnikus
 • KEOR kód: 0732
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Műemlékfenntartó szaktechnikus képzés munkaterülete

 • A műemlékfenntartó technikus épített örökségünk kincseivel foglalkozik. Önállóan vagy mérnöki irányítással felmérési dokumentációt készít felújításra váró értékes épületekről, diagnosztizálja a régi épületszerkezeteket. A feladatkörének megfelelően tisztában van a hagyományos építészeti stílusok, építési technikák sajátosságaival. Ennek megfelelően összehangolja a műemlék épületek egyedi kivitelezési, felújítási munkálatait, dokumentálja a helyreállítási folyamatot. A felújítási terv szerinti anyagok, technológiák szakszerű alkalmazását ismeri és elvárja a kivitelezést végző szakemberektől az igényes munkavégzést.
  Csapatban vagy önállóan dolgozva maradandó, látványos, kreatív munkát végez, építészeti értékeink megőrzésének tevékeny részese. Helyszíni felmérés vagy tervdokumentáció alapján meghatározza a műemlék épületek felújításához, megmentéséhez szükséges anyagok mennyiségét. A hagyományos építési technikákon, és anyagokon túl folyamatosan keresi az innovatív, új – védett épületeken is felhasználható – anyagokat. A szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken vesz részt. Képes rá, hogy a digitális technológiát is egyre nagyobb arányban építse be a rekonstrukciós munkák felmérésébe, megtervezésébe és kivitelezésébe.
  Ismeri a műemlék helyreállítási, felújítási munkák során a hatályos műemlék-, baleset-, tűzés környezetvédelmi szabályokat, azokat tudatosan betartja, betartatja. Felhasználói szinten kezeli az alapvető irodai szoftvereket. A hagyományos és a digitális tervdokumentációkat egyaránt olvassa és értelmezi.
  A kivitelezés során keletkezett hulladékokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezeli. Keresi a különféle pályázati lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban kezdeményez, ügykezelési feladatokat végez, adatot szolgáltat.

 • Műemlékfenntartó szaktechnikus képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0732 06 09 Magasépítő technikus,
  54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus,
  54 582 03 Magasépítő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Műemlékfenntartó szaktechnikus képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 980 óra
 • Műemlékfenntartó szaktechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • Magyarország épített öröksége igen gazdag, templomok, várak, kastélyok, kúriák, ipari épületek, népi emlékek várják a gondos, hozzáértő kezek szakszerű karbantartási, felújítási munkáját. A szakszerű felújítás követelménye, hogy az építési folyamatokat úgy a tervezésben, mint a kivitelezésben közép szinten végző szakemberek is kellő felkészültséggel, ismeretekkel rendelkezzenek. A felkészült szakember képes önállóan vagy mérnöki irányítással épületek, építmények terveinek készítésére, az építésükkel, felújításukkal, átalakításukkal, karbantartásukkal és javításukkal kapcsolatos műszaki feladatok ellátására, műemlék-kutatási, műemlékhelyreállítási és műemlék-konzerválási feladatok végrehajtására. Az államilag elindított műemlékfelújítási programok pl.: Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram, Nemzeti Hauszmann Program és az egyes építőipari vállalkozások, ill. a műemlékvédelemmel foglalkozó szervezetek napi gyakorlatában lévő műemlékfelújítási feladatok igénylik a jól képzett műemlékfenntartó szaktechnikusok munkáját. Az épített örökség emlékeivel, megmentésével foglalkozni felelősségteljes szakmai kihívás. Nagyszerű, izgalmas munka, amelyből folyamatosan van utánpótlás. Jó választás, biztos egzisztencia a megfelelő alapképesítéssel rendelkező szakembereknek.

 • Műemlékfenntartó szaktechnikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műemlékfenntartó szaktechnikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu