Műtőssegéd-gipszmester - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09134002
 • Szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Műtőssegéd-gipszmester képzés munkaterülete

 • A műtőssegéd-gipszmester a műtéti beavatkozások előkészítésénél, meneténél, valamint a beavatkozás után végez feladatokat. Segíti a műtéti team munkáját. Feladatai közé tartozik a beteg előkészítése a műtéti beavatkozáshoz: műtéti terület borotválása, a műtét típusának megfelelő fektetése, a beteg visszaszállítása a fekvőbeteg ellátó osztályra. A műtéti beavatkozások során a műtéti szakasszisztens utasításának megfelelően előkészíti a műtéti típushoz szükséges eszközöket, technikai berendezéseket, steril anyagokat, a műtői aszeptikus környezet feltételeit betartja. A műtét során kezeli a technikai berendezéseket, eszközöket, beadja a beavatkozáshoz szükséges steril anyagokat, az utasításnak megfelelően beállítja a műtőasztalt. A műtétek végén gondoskodik a műtők szakszerű rendbetételéről. A műtőkben használatos berendezéseket, eszközöket a biztonságtechnikai előírások figyelembevételével karbantartja, tisztítja.

 • Műtőssegéd-gipszmester képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

 • Egyéb feltételek

 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsM rendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik.

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 0,5 év műtőben eltöltött munkahelyi gyakorlat

 • Műtőssegéd-gipszmester képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 330 óra
 • Műtőssegéd-gipszmester képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A műtőssegéd, az orvosok és ápolók munkájának segítésével vesz részt a betegellátásban, különféle egészségügyi intézmények műtőiben, kezelőiben. Betegszállítási feladatokat lát el, közreműködik a páciensek műtétre való felkészítésében, valamint fertőtleníti és előkészíti az ahhoz használt műszereket. Bizonyos eszközöket a műtét során működtet is. Rutinjával és gyors helyzetfelismerésével hozzájárul a betegek gyógyulásához, vagy akár életük megmentéséhez is.

  A műtősegéd-gipszmester foglalkozás hiány szakma.

 • Műtőssegéd-gipszmester képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műtőssegéd-gipszmester képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műtőssegéd-gipszmester képzés vizsgainformáció

 • Műtőssegéd-gipszmester Vizsgára bocsátás feltételei

 • Az oktatási programban előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése.


  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Műtéti tevékenység elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • aszepszis-antiszepszis betartása, szabályainak biztosítása
  • műtőssegéd feladatai a műtét előtt, alatt, után
  • eszközismeret
  • elsősegélynyújtás
  • jogi, etikai ismeretek

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Műtői munka gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Segédkezés egy műtét előkészíté-sében vagy műtétét közben vagy műtétet követő feladatok végzésében.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu