Mobilalkalmazás fejlesztő - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135002
 • Szakképesítés megnevezése: Mobilalkalmazás fejlesztő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 8
 • Mobilalkalmazás fejlesztő képzés munkaterülete

 • Az okostelefonok és tabletek ma már a legtöbbet használt informatikai eszközöknek számítanak, így kiemelkedő jelentősége van a mobil platformokra készült natív alkalmazásoknak. A mobil alkalmazásfejlesztő legalább technikusi szintű tudással és készségekkel rendelkező szoftverfejlesztő, aki képes natív Android vagy iOS-alapú mobil alkalmazások fejlesztését elvégezni. Önállóan elvégzi egyszerű vagy közepesen komplex mobil alkalmazás teljes kivitelezését, csapatban nagyobb komplexitású mobil alkalmazások egyes komponenseit fejleszti.
  Ismeri a mobil fejlesztéshez szükséges programozási nyelvek valamelyikét (Kotlin, Java vagy Swift). Magabiztosan ismer és használ legalább egy iOS vagy Android alapú mobil alkalmazásfejlesztésre alkalmas platformot (Android Studio, XCode stb.). Tisztában van a mobil alkalmazásfejlesztési alapelvekkel. A mobil platformokon használt tipikus vezérlők és szerkezeti elemek alkalmazásával különböző képernyőméretek és pixelsűrűségek esetén egyaránt optimális megjelenést biztosító felhasználói felületet alakít ki. Szükség esetén multimédia komponenseket használ videó- és hang lejátszására alkalmas komponensek fejlesztéséhez. RESTful architektúrájú rendszerekben REST API kliens funkciót valósít meg a mobil alkalmazáson belül. Adatokat kezel lokális adattárolás, külső adatbáziskapcsolat vagy BaaS (Backend-as-a-Service) használatával.
  Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

 • Mobilalkalmazás fejlesztő képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: magabiztos programozási és adatbázis-kezelési alapismeretek, a Java programnyelv ismerete
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:

  • magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, Kotlin, C++, Swift, ObjectiveC):
   • egyszerű és adatszerkezetek
   • vezérlési szerkezetek
   • függvények és eljárások
   • egyszerű algoritmusok alkalmazása
   • kivétel kezelési alapismeretek
  • alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
  • Adatbázis-kezelési, illetve SQL alapismeretek, és azok alkalmazása

  A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

  1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.
  2. Egy létező relációs adatbázison néhány lekérdezési és adatmódosítási feladatot kell végrehajtania SQL segítségével.
 • Mobilalkalmazás fejlesztő képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 550 óra
 • Mobilalkalmazás fejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A szoftverfejlesztés területén léteznek olyan munkaerőpiaci szempontból hiányterületnek számító munkakörök és feladatok, melyek technikusi szintű ismereteket igényelnek, de a szoftverfejlesztő, illetve a szoftverfejlesztő- és tesztelő technikusi alapképzés során megszerzett ismereteken túl további speciális tudást és készségeket igényelnek. Ilyen kiemelt területnek számít a mobil alkalmazásfejlesztés területe, mivel napjainkban a mindenütt jelen levő mobileszközökre készült programokra rendkívüli mértékben megnőtt a kereslet. A mobil alkalmazásfejlesztő képzés során ezeket az ismereteket és gyakorlati készségeket szerezhetik meg a már végzett szoftverfejlesztő technikusok, de a képzés nyitva áll azok számára is, akik hasonló szintű programozási ismereteket önállóan vagy más képzések során szereztek meg.

 • Mobilalkalmazás fejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Mobilalkalmazás fejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Mobilalkalmazás fejlesztő képzés vizsgainformáció

 • Mobilalkalmazás fejlesztő Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga: -

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mobil alkalmazásfejlesztés projektfeladat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Vizsgarész - Mobil alkalmazásfejlesztés vizsgaremek elkészítése és bemutatása

  A vizsgázónak a vizsgát megelőzően egy komplex webes alkalmazást kell lefejlesztenie egyénileg választott témában.

  Az alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

  • Életszerű, valódi problémára nyújt megoldást.
  • Adattárolási és -kezelési funkciókat is megvalósít az alább megoldások közül legalább az egyikkel:
   • helyi relációs adattárolással
   • Backend as a Service (BaaS) megoldással
   • REST API kérésekkel.
  • Legalább 5 képernyőt tartalmazzon, melyek közül
   • legalább egy képernyő komplex listakezelést
   • legalább egy dialógust (pl. űrlap)
    valósít meg
  • Multimédia funkció (pl. hangrögzítés, hanglejátszás, kamerahasználat)
  • Legalább egy, a vizsgázó által készített vagy hozzáadott, külső helyről származó osztálykönyvtár használ, amely egyedi funkcionalitású vezérlőt valósít meg (pl. grafikon megjelenítése).
  • Képernyő független megjelenést biztosít.
  • Megfelelő hibakezelés alkalmazásával hibamentes működést biztosít.
  • A forráskódnak a tiszta kód elveinek megfelelően kell készülnie.
  • A szoftver célját, komponenseinek technikai leírását, működésének műszaki feltételeit és használatának rövid bemutatását tartalmazó dokumentáció is része a csomagnak (képernyőképekkel, rövid videóval).

  A vizsgaremek benyújtásának módja:

  A kész csomagot a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani GitHub vagy más hasonló szolgáltatás segítségével megosztva. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • A szoftver forráskódja
  • A program telepítőkészlete.
  • Az alkalmazott képernyő navigációs modellt (screenflow) bemutató dokumentum.
  • A szoftveralkalmazás dokumentációja

  A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a

  • szoftver célját,
  • műszaki megvalósítását,
  • működését,
  • forráskódját.

  A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  B) Vizsgarész - Mobil alkalmazásfejlesztés gyakorlati feladat

  A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához internetkapcsolat áll a vizsgázók rendelkezésére. Az internetkapcsolat biztosításának módját és formáját az adott vizsgafeladathoz kiadott útmutató tartalmazza. Ennek megfelelően az internetkapcsolat korlátozódhat meghatározott internetes címekre és/vagy hozzáférési időtartamra, de mindenképpen biztosítani kell, hogy az internetkapcsolatot a vizsgázók kizárólag általános keresésre használhassák, mással történő kommunikációra vagy a vizsgához célirányosan elkészített anyagok letöltésére ne.

  A vizsgafeladat során a vizsgázónak egy egyszerű, alapfunkciókat megvalósító mobil alkalmazásfejlesztési feladatot kell megoldania. A feladat keretében minimálisan az alábbi funkciókat kell megvalósítani:

  • Listakezelés
  • Új elem létrehozása dialógussal
  • Elem törlése
  • Elem szerkesztése
  • Egyszerű menükezelés
  • Lokális adatbáziskezelés

  A feladat megoldását a vizsgaközpont által összeállított, a fenti elvárásokon alapuló, a vizsga megkezdése előtt titkosan kezelt részletes feladatutasítás alapján és értékelési útmutató figyelembevételével kell végezni. A vizsgarészhez a vizsgaközpont a vizsgához rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra használatára, valamint internet elérés igénybevételének módjára vonatkozó útmutatót bocsájt a vizsgázók rendelkezésére.

  A vizsgafeladat elkészítésére 180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 210 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység során összesen 100 pontot lehet elérni az alábbi bontásban:

  A.) Vizsgarész - Mobil alkalmazásfejlesztés vizsgaremek elkészítése és bemutatása:

  • az alkalmazás átfogó értékelése (a komplexitás és kidolgozottság mértéke, milyen mértékben és minőségben valósította meg a szoftver a kitűzött célt, felhasználói élmény minősége): 15 pont
  • adatok kezelésének tervezése és megvalósítása: 10 pont
  • funkcionalitás: 10 pont
  • megjelenés és használhatóság különböző képernyőméretek esetén: 5 pont
  • a kód minősége: 5 pont
  • a dokumentáció minősége és részletezettsége: 5 pont
  • az alkalmazás bemutatása során a vizsgázó előadásának szakszerűsége: 5 pont

  B.) Vizsgarész - Mobil alkalmazásfejlesztés gyakorlati feladat:

  • A feladatban előírt funkcionalitás: 30 pont
  • Lokális adatbáziskezelés: 10 pont
  • Kód minősége: 5 pont

   A pontok további bontását – legalább kétpontos szintig részletezve – a konkrét vizsgafeladat javítási-, értékelési útmutatója tartalmazza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu