Mozgókép-készítő - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02115004
 • Szakképesítés megnevezése: Mozgókép-készítő
 • KEOR kód: 0211 Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Mozgókép-készítő képzés munkaterülete

 • A mozgókép-készítő szakember a mozgóképgyártás valamennyi területén (natúrfilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén) a rendező utasításainak megfelelően tervező, fejlesztő, kivitelező és esetenként alkotómunkát végez. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyományos és digitális) 2D illetve 3D technikákkal készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalmazott filmek stábjának közreműködője, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, kiváló térlátással, jó rajzkészséggel rendelkezik. Élőfilmes területen az alábbi szakmacsoportokban asszisztensként, gyakornokként dolgozik: : - segédoperatőr, fókusz puller, világosító, kamera technikus, mikrofonos, hangrögzítő, vágóasszisztens, szinkronasszisztens, fénymegadó. Animációs területen 3D modellező, virtuális effektalkotó (VFX), 2D animáció tervező. Feladatait képes önállóan, csapatmunkában megvalósítani, saját, vagy kapott forgatókönyv alapján. Mozgóképi tartalom előállításban vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik. Megválasztja, szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó, kép és hangkezelő programokat, valamint világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart a szakma technikai fejlődésével.

 • Mozgókép-készítő képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Mozgókép-készítő képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 700 óra
 • Maximális óraszám: 1000 óra
 • Mozgókép-készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A mozgóképi vizuális tartalom előállítás iránt a munkaerő-piaci kereslete igen magas. A magyarországi filmstúdiók kapacitását már évekre lekötötték, megfelelő tudású szakemberből viszont kevés van. Jelen képzés megalapozza a filmes és animációs szakterületek tanulásához nélkülözhetetlen ismereteket. A szakmai képzéssel rendelkező tanulmányait szakirányú speciális tanfolyamokon, szakmai képzéseken, valamint felsőoktatási intézmények animációs, filmművészeti, vizuális kommunikáció vagy média területein folytathatja. A mozgóképkészítő képesítő vizsga teljesítését követően speciális mozgóképi szakterületen, mozgóképi, média, vizuális kommunikáció területen folytathatja felsőfokú tanulmányait, valamint aszszisztensi, gyakornoki munkaterületek betöltésére válik alkalmassá a filmgyártásban, animációkészítésben. A szakképesítés további, érettségire épülő szakmák tanulásához ad alapot: natúrfilmes területen: szcenikus, felvételtechnikus, világosító és kameramozgató, focus puller, produkciós asszisztens, utómunka asszisztens, szcenikai asszisztens; Animációs területen: animátor, concept artist, storyboard rajzoló, 3D modellező, 3D animátor, VFX artist, 2D FX artist.

 • Mozgókép-készítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mozgókép-készítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mozgókép-készítő képzés vizsgainformáció

 • Mozgókép-készítő Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mozgóképkészítés elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A tesztben kommunikációs, ábrázolás technikai, mozgóképes műfajismereti, mozgókép tört neti, mozgóképkészítő szakelméleti témakörök szerepelnek. Kommunikációból 5db- ábrázolás technikából 5db-, mozgóképes műfajismeretből 5db-. mozgókép történetből 10db-, mozgóképkészítő szakelméleti kérdésekből 25 db kérdést tartalmaz. A teszt feleletválasztó jellegű, 5db lehetséges válasz közül kell kiválasztani a megfelelőt. A teszten elérhető maximális pontszám: 100 pont.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető öszszes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A mozgóképkészítés gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szakmai showreel bemutatása

  A képzésben résztvevő képzési időben végigvitt szakmai gyakorlati tevékenység bemutatására képi és szöveges elemekkel megszerkesztett showreel prezentációt készít. A showreel egy rövid videó, amely bemutatja a vizsgázó munkáit. A showreel általában 2–3 perc hosszúságú, és különböző projektekből készült felvételekből összefűzött videó anyag, melyet a későbbi munkavállalás során prezentálhat a munkáltatók vagy megrendelők felé. A showreelben a vizsgázónak a tanulmányai során készített alábbi gyakorlatok részleteit kell tartalmaznia:

  • animációs gyakorlatok: (2D és 3D animációk)
  • tervezési gyakorlatok: karaktertervek, modellek, animaticok, látvány és formatervek
  • filmes gyakorlatok: operatőri gyakorlatok, vágási gyakorlatok, utómunka gyakorlatok.
  • werkanyagok: tervezési, kivitelezési folyamatok bemutatása

  A vizsgázó maga dönt, hogy mennyi és milyen munkákat mutat be animációs, tervezési, és filmes gyakorlataiból, esetleg korábbi munkáiból, vagy az iskolán kívüli munkáiból. Fontos, hogy olyan munkát adjon ki keze közül, melyet későbbi munkavállalóként elküldhet a munkaadóinak, megrendelőinek.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető öszszes pontszám legalább 51%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu