Műemléki díszítőszobrász - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Építőipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07324003
 • Szakképesítés megnevezése: Műemléki díszítőszobrász
 • KEOR kód: 0732
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Műemléki díszítőszobrász képzés munkaterülete

 • A műemléki díszítőszobrász a régi épületeken lévő kő, műkő és gipsz dísztő elemek javítását, helyreállítását végzi önállóan vagy irányítás mellett. A felújítandó díszítőelemeket szakszerűen előkészíti a javításhoz a hiányzórészek pótlásához. Szakszerűen megtervezi a munkafolyamatokat. Agyagból, plasztilinből mintákat, lenyomatokat készít. A felújítandó felületjelentős darabszámú hiányainak pótlására az előregyártás szerszámait (a különböző anyagú formákat, és a különböző módon működtethető sablonokat) elkészíti. Ornamentikákat, figurális díszítőelemeket mintáz, önt, felszerel. A különböző anyagú formák felhasználásával műkő öntvényeket készít. Javítja, pótolja a műkő díszítő elemek hiányosságait. Az elkészült munkákat megvédve, felületkezelve, a megrendelői elvárásoknak megfelelően átadja a megrendelő részére.

 • Műemléki díszítőszobrász képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász,
  34 582 16 Épületszobrász és ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Szakmai előképzettséggel az előképzettség megszerzését követően
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Műemléki díszítőszobrász képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Műemléki díszítőszobrász képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A magyarországi épített környezet jelentős mennyiségű műemléki és műemlék jellegű épülettel rendelkezik. Az épületek felújítása, karbantartása jelentős lemaradásban van. Az épületek homlokzati megjelenése, kapuzata, belső udvara, belső terei jelentős mennyiségű díszítő elemeket tartalmaznak. Az elavult elemek cseréje, a hiányzó részek pótlása a hagyományos szakértelmen túl művészi érzéket, szélesebb körű látásmódot igényelnek. A demográfiai állapotok, és a szakmaszerkezet átrendeződése űrt teremtett a műemléki díszítőtevékenység feladatainak ellátásában. Az építőipar ezen szegmensében jelenleg jelentős munkaerőhiány van, ezért mindenképpen szükséges a képzést rendszerbe állítani.

 • Műemléki díszítőszobrász képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műemléki díszítőszobrász képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu