Mezőgazdasági rakodógép-kezelő - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08103003
 • Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági rakodógép-kezelő
 • KEOR kód: 0810 Mezőgazdaság tovább nem bontható
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzés munkaterülete

 • A Mezőgazdasági rakodógépkezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberek a speciálisan erre a célra kialakított vagy az erőgépekre rászerelt, vagy kapcsolt rakodógépek kezelését 2/8 végzi. Munkája során a mezőgazdasági rakodógépekre, valamint a munkavégző egységekre a gyártó által kiadott kezelési utasítások szerint elvégzi a napi karbantartást. Iránytás mellett segít az időszakos karbantartás végrehajtásában. A mezőgazdasági rakodógépeken feladatokhoz szükséges munkavégző egyégeket kiválasztja és elvégzi az átszerelést. Az erőgéphez kapcsolható rakodógépek csatlakoztatását elvégzi.

  A mezőgazdasági rakodógépek üzemeltetése során a gépek folyamatos figyelése mellett végzi a kiadott anyagmozgatási feladatokat. Kezeli a precíziós gazdálkodást segítő eszközöket. Kiemelt gondossággal végzi a gépek kezelését, tudatában van a munkája során kialakuló veszélyhelyzetekkel és azok megelőzésének és elhárításának módjával.

  Betartja az átszerelésekre, összekapcsolásokra és üzemeltetésre vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait. Munkavégzés helyszínek közötti haladáskor betartja a vonatkozó előírásokat. A munkavégzés során folyamatosan vezeti és ellenőrzi a szükséges dokumentumokat.

 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 150 óra
 • Maximális óraszám: 200 óra
 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A jelenleg érvényben lévő rendelkezések szerint mezőgazdasági rakodógépet csak mezőgazdasági gépkezelői jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló kezelhet. A mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány a 8/2003(VI.16.) FVM rendeletben meghatározott szakmai végzettségek alapján igényelhető. Jelenleg hosszú képzési idővel, jellemzően nappali képzés során szerezhető meg a szükséges végzettség.

  A mezőgazdaság termelés során mozgatott anyagok mennyisége rohamosan növekszik, amelyek mozgatása folyamatos gépesítéssel oldható meg. A gépek szakszerű kezelése kulcsfontosságú az anyagmozgatásban. Az agrár munkaerőpiaci felmérések is alátámasztják a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek munkaerő hiányát a mezőgazdasági rakodógépeket kezelő szakemberek iránt.

 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban:
 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban:
 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő képzés vizsgainformáció

 • Mezőgazdasági rakodógép-kezelő Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes korlátozás nélküli vezetői engedély (T vagy C+E vagy C1+E kategória).

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu