Mezőgazdasági technikus - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakma szakmairányai: Állattenyésztő,
  Növénytermesztő
 • Szakma megnevezése: Mezőgazdasági technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0811 17 09
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 280 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 140 óra
 • Mezőgazdasági technikus képzés munkaterülete

 • Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket végez, adatokat gyűjt, jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, jellemző folyamatait, a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását végzi. Felveszi a gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő tulajdonságait és viselkedésüket. Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a földmérésben alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során digitális mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati munka-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat, valamint figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzési szempontokat.

 • Szakmairány: Állattenyésztő

 • Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási és takarmányozási feladatait végzi, végrehajtja az állatjólléti és higiéniai feladatokat, közreműködik a tenyésztési (szaporítási) feladatokban. Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a prevenciós feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes hatósági feladatok végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés főbb irányelveit, drónt használ. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti az állattenyésztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket. Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről. Segédkezik az állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai feladatok végrehajtásában. Elvégzi a fontosabb állattenyésztési munkák tervezését, szervezését. Állattartó telepek napi adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési feladatokat ellátó személyeket, csoportokat.

 • Szakmairány: Növénytermesztő

 • A növénytermesztő a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos vizsgálatokat végez, elemző és végrehajtó feladatokat lát el.A növények termesztésének környezeti feltételeit vizsgálja és értékeli, precíziós növénytermesztést alkalmaz.Növénytermesztési munkák tervezését, szervezését végzi. Szervezi a növénytermesztési munkák lebonyolítását a vetés-előkészítéstől a betakarításig, illetve az értékesítésig.A szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végzi, középvezetőként irányítja a termelési folyamatokat.Környezetvédelmi és szakmai szempontokon nyugvó növényvédelmet folytat, irányítja a növényvédelmi tevékenységet.Irányítja a növénytermesztési feladatokat ellátó személyeket, szervezeti egységeket.Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a növénytermesztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket.

 • Mezőgazdasági technikus képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén,
  érettségi bizonyítvány 2 éves képzés esetén
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Állattenyésztő

 • Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Állattenyésztő

  6130

  Vegyes profilú gazdálkodó

   

  6121

  Szarvasmarha-, ló-, sertés-,

  juhtartó és-tenyésztő

  6122

  Baromfitartó és-tenyésztő

  6124

  Kisállattartó és -tenyésztő

   

  8421

  Mezőgazdasági, erdőgazdasági,

  növényvédőgép kezelője

 • Szakmairány: Növénytermesztő

 • Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Növénytermesztő

   

  8421

  Mezőgazdasági, erdőgazdasági,

  növényvédőgép kezelője

  6111

  Szántóföldinövény-termesztő

  6130

  Vegyes profilú gazdálkodó

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu