Mézeskalács készítő - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214012
 • Szakképesítés megnevezése: Mézeskalács készítő
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Mézeskalács készítő képzés munkaterülete

 • Kézműves körülmények között mézeskalácsokat és mézes termékeket készít. Munkája során technológiai, illetve termelési számításokat végez. Átveszi, raktározza és előkészíti a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat. A termékek előállítása során beállítja és kezeli a gépeket, berendezéseket és az eszközöket. Mézeskalácsokat és mézes termékeket készít a technológiai utasításoknak megfelelően, majd ezeket csomagolja és szakszerűen tárolja. Alapvető minőségbiztosítási vizsgálatokat végez a nyersanyagokon és a termékeken. A termeléssel kapcsolatos dokumentumokat a minőségbiztosítási rendszerek előírásai szerint a saját felelősségi körében vezeti. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával (4-es szint) és betartatásával végzi.

 • Mézeskalács készítő képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Mézeskalács készítő képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Mézeskalács készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A mézeskalács késztés Magyarországon már a középkortól elterjedt máig élő hagyomány. De nem csak a vásári termékekre kell gondolni. A méz jótékony táplálkozási szerepe közismert. A mézzel készült termékek piaca stabil, komoly édes-sütő ipari szegmens. Ehhez szükség van a képzett, szakmájukat alaposan ismerő, és tisztelő szakemberekre.

 • Mézeskalács készítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mézeskalács készítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Mézeskalács készítő képzés vizsgainformáció

 • Mézeskalács készítő Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Élelmiszer-előállítási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 15-20 kérdésből álló feladatsor, melynek témakörei és a témakörök megoszlása a feladatok között:

  • Élelmiszerhigiéniai ismeretek 40 %
  • Élelmiszeripari minőségbiztosítási ismeretek 40 %
  • Gazdasági és vállalkozási ismeretek 10 %
  • Munkavédelmi és környezetvédelmi ismeretek 10 %

  A feladatok típusai:

  • tesztfeladatok ahol csak egy jó válasz lehetséges és legalább négy válaszlehetőséget kell megadni (a tesztfeladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 50%)
  • feleletválasztó feladatok a lehetséges válaszok felsorolásával (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 30%)
  • rövidválaszos feladatok (a feladatok aránya az összes feladathoz képest legfeljebb 20%).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Mézeskalács és mézestermék készítés, saját termék bemutatása, szakmai beszélgetés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: a projektfeladat három részfeladatból áll:

  1. vizsgafeladat: minimum 1 kg maximum 3 kg mézes tészta készítése és abból töltetlen vagy töltött mézes termék előállítása.
  2. vizsgafeladat: főzött mézes tészta felhasználásával előállított minimum 0,5 kg maximum 2,00 kg termék bemutatása (a vizsgázó a terméket – a technológia hoszszú ideje miatt, nem a vizsgán készíti el, hanem előzőleg, és a vizsgán bemutatja)
  3. vizsgafeladat: szakmai beszélgetés az elkészült és a bemutatott termékekről.

  A vizsgázó Az elkészült termékeket - ha szükséges, a rendelkezésre bocsátott csomagolóanyag felhasználásával becsomagolja, és esztétikus módon bemutatja a vizsgabizottságnak. Az elkészült terméket - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - minősíti, a termék készítésével kapcsolatban a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat. A beszélgetés során ismertetni kell a feladatot, az elkészült és a bemutatott termékek minőségét, az esetleges hibákat és azok megelőzési, kijavítási lehetőségeit. A szakmai beszélgetés időtartama a vizsgaidőn belül maximum 10 perc.

  A munka során a vizsgázó a rendelkezésére álló gépeket és berendezéseket - a munkavédelmi előírások betartásával - üzemelteti, munkáját a higiéniai- és élelmiszerbiztonsági szabályok figyelembevételével végzi. A termékekhez élelmiszer imitátumok nem használhatóak fel. A csokoládé helyett bevonó masszák nem használhatóak fel. Csak olyan termék fogadható el, amelynek minősége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu