Molnár - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07214002
 • Szakképesítés megnevezése: Molnár
 • KEOR kód: 0721 Élelmiszergyártás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Molnár képzés munkaterülete

 • Ismeri és működteti a malomban az őrlésre történő előkészítés {halmaztisztítás, felülettisztítás, kondicionálás (nedvesítés, pihentetés)} gépeit, berendezéseit. Az őrlésre előkészített gabonát átadja az őrlőüzemrésznek. Működteti az őrlőberendezéseket, hengerszékeket, ismeri az aprítás folyamatát, elméleti hátterét. A keletkező őrlemények szétszitálását elvégzi több frakcióra történő bontással. Képes különböző szitakereteket összekapcsolni. Ismeri a malmi folyamatábrák jelképeit, a teljes malmi technológia folyamatát, átlátja a gabona átvételétől, az őrlésre történő előkészítésen, őrlésen, szitáláson, daratisztításon át egészen a késztermékig. Képes a malomban található gépek, berendezések elindítására, leállítására, szabályozására megfelelő technológia sorrendben történő összekapcsolására. Használja a gépekhez, eszközökhöz rendelt szoftvereket, elvégzi a számítógépes adminisztrációt. Betartja a különböző higiéniai, élelmiszerbiztonsági, munkavédelmi, környezeti előírásokat. Képes csapatmunkában dolgozni.

 • Molnár képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Molnár képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 520 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Molnár képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • Az őrlő malmászat során előállított lisztek, darák alapvető élelmiszerek. A belőlük készült termékeket a magyar társadalom minden nap fogyasztja. Ezek folyamatos, magas minőségben történő gyártásához nélkülözhetetlenek a megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberek. Ezen szakmailag hozzáértő emberek száma az utóbbi időszakban megfogyatkozott, miközben a jó minőségű liszt iránti igény nőtt, mint a fogyasztók, mint a nagy mennyiségben liszt felhasználó iparágak esetében. A sütőipar, a száraztészta gyártás, a lisztalapú édesipari termékek gyártói igénylik a jó minőségű, speciális liszteket. Ezen lisztek esetében a legfontosabb a kiegyenlített (mindig állandó, magas) minőség, melyet csak a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy tud biztosítani.

 • Molnár képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Molnár képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Molnár képzés vizsgainformáció

 • Molnár Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Malomipari ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Legalább 20 feladat, amelyben rövid kifejtős feladatok, feleletválasztásos feladatok, alapvető szakmai számolási feladatok szerepelnek. A feladatok témakörei:

  1. a gabona átvétele és tárolása, 10%
  2. a halmaztisztiás műveletei 10%
  3. az őrlés előkészítése 10%
  4. őrlés és osztályozás műveletei, jellemzői 40%
  5. lisztek keverése, tárolása, csomagolása 10%
  6. szakmai számítási műveletek 10%
  7. minőségellenőrzési feladatok 10%

  A feladatok vonatkozzanak a gépekre, eszközökre is.

  Számolási feladat (6.): a malmi technológiához tartozó technológiai számítások vagy gépek, vagy berendezések kapacitásának számítása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A malom előkészítési folyamatábrájának vázlatos szintű elkészítése.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Vizsgarész: Előkészítési folyamatábra egyszerű, sematikus, ceruzás rajz elkészítése. Az elkészített rajz szóban való ismertetése.

  2. Vizsgarész: Gyakorlati munkavégzés: a feladat során a vizsgázónak a technológia során alkalmazott gép vagy összeszerelését, vagy beállítását kell bemutatnia. Ennek során szóban ismerteti a gép vagy berendezés feladatát, részeit, a technológiában betöltött szerepét, szabályozási lehetőségeit és a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc (1. vizsgarész: 60 perc 2. vizsgarész: 120 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu